Политика за личните данни

Декларация за поверителност

Целта ни е да Ви информираме каква информация събираме, как ще бъде използвана, как можете да промените или да ни накарате да изтрием данните, които съхраняваме за вас.

Тази декларация за поверителност се отнася само за информация, която събираме на www.steelco.bg.

Чрез използване и предоставяне на лична информация в нашия сайт, Вие се съгласявате, че можем да събираме и използваме дадената информация в съответствие с целите и условията посочени в тази политика.

 

Нашата политика

Всеки човек има право на защита на личните му данни. Искаме да ви уверим че ние уважаваме вашето право на поверителност и поемаме ангажимент да спазваме законите и нормативните актове, касаещи защитата на личните данни. При използването на данни, които могат пряко или косвено да ви идентифицират лично, ще се прилага принципа на крайна необходимост. www.steelco.bg не продава, не отдава под наем никаква лична информация за своите клиенти на трети лица и не ползва данните по начин, различен от оповестения в тази декларация за поверителност. Ние разбираме важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички потребители и гарантираме, че вашите лични данни са защитени.

 

Лична информация

Под лични данни се разбира всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко, чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които Вие предоставяте, са: име, адрес , имейл адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и финансови данни.

Чрез извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата ни данни и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от нас, партньорите и съдружниците ни за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски дейности, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя. Също така, Купувачът дава изричното си и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни и обработвани от нас, свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.

Купувачът се съгласява и разрешава да предоставяме личните му данни на други дружества, с които сме в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които можем да развиваме общи програми за офериране на пазара на предлаганите от нас Стоки и Услуги, застрахователни дружества. 

 

Как използваме Лична информация

Ние събираме статистическа информация за трафика на сайта, заявките и друга търговска информация.

Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от нас за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, използваме тези данни и информация за подобрение на платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на САЙТА, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за САЙТА.

Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато попълвате формуляр в САЙТА или тогава, когато общувате с наши служители.

 

Управление на Лични данни

Вие можете във всеки един момент да коригирате, актуализирате или изтривате вашите лични данни като влезете във вашия профил. При поискване може да получите резюме на личните данни записани при нас. Вие също може да поискате ние да коригираме или премахнем личната информация за вас.

За да направите Вашето искане, описано по-горе, или ако имате някакви въпроси относно политиката ни за конфиденциалност, изпратете имейл или се свържете с нас:

"Стийлко Къмпани ООД" с адрес Русе-7000, 5 Гладстон, 3 етаж, офис 1.

Ако не желаете да получавате имейли в бъдеще от www.steelco.bg за които сте се абонирали, можете да използвате автоматизирана връзка за отписване в края на всеки имейл който получавате, като се откажете от имейли във вашия профил, напишете имейл с искане да бъдете премахнат от нашия пощенски списък, като се обадите на отдел Работа с клиенти на тел.: +359 887 717 247

 

Отказ от отговорност

Въпреки че полагаме всички усилия за запазване на личните данни на потребителите, може да се наложи да разкрием лична информация. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

 

Бисквитки

Когато посетите www.steelco.bg нашите уеб сървъри автоматично изпращат "бисквитки" към вашия компютър. "Бисквитките" са файлове, които могат да ви идентифицират като уникален потребител и да съхраняват всички ваши лични настройки, както и техническа информация. Информацията, събрана от "бисквитките" ни позволява да осигурим по-добро обслужване на клиентите ни и да подобряваме характеристиките на нашия сайт в най-различни начини, включително чрез определяне на това дали сте посещавали сайта в миналото и кои страници на нашия сайт сте посетили. Моля, обърнете внимание, че някои страници и услуги от сайта може да не функционират правилно, ако бисквитките са изключени. Вие можете да настроите браузъра си да Ви известява, когато получавате бисквитки, като ви дава възможност да ги приеме или отхвърли. Моля, направете справка от помощната документация на вашия браузър за повече информация как да включите или изключите бисквитките на вашия браузър.

 

Връзки

www.steelco.bg съдържа връзки към други уеб сайтове, които могат да нямат връзка с www.steelco.bg или "Стилко Къмпани" ООД.

www.steelco.bg не контролира тези уеб сайтове или тяхното уеб съдържание. www.steelco.bg не носи отговорност за съдържанието на тези уеб сайтове и за правилата, приети от тях по отношение на личните данни и обработката на вашите лични данни, докато сте на посещение на тези уеб сайтове. Моля, обърнете внимание, когато се свържете към тези уеб сайтове, чрез връзките предоставени вwww.steelco.bg прочетете условията за употреба и политиката за личните данни внимателно. Декларацията за поверителност на www.steelco.bg не се отнася до уебсайтове, управлявани от трети страни.

www.steelco.bg осигурява връзки с други уеб сайтове единствено да помогне на потребителите си в техните нужди. www.steelco.bg не препоръчва използването на тези уеб сайтове и не дава гаранции на услуги и продукти, доставени и продадени от тези уеб сайтове за интернет потребителите.

 

Сигурност и съхраняване на Лични Данни

Ние използваме мерки за сигурност за защита на вашите лични данни, които предоставяте на нашия сайт. Необходимо е да отбележите, че винаги съществуват известни рискове във връзка с предоставянето на информацията от личен характер, независимо дали това се извършва лично, по телефона или с използването на Интернет, тъй като нито една система или технология не са абсолютно сигурни, защитени против манипулиране или нападения от страна на хакери. Ние сме положили всички усилия за вземане на подходящи мерки за предотвратяване и минимизиране на рисковете от неоторизиран достъп, неправилно използване и неточности във връзка с вашата лична информация. Така например, ние използваме технологии за шифроване при събирането или пренасянето на информация, която има по-специални изисквания в отношение на сигурността.

Ние пазим и защитаваме подадената информация за данни на кредитни карти. При избор на плащане с кредитна карта през виртуален ПОС терминал, данните на картата са достъпни само за Борика. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

• Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на TSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни Борика.

• Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

• В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.”

 

Изменения

www.steelco.bg си запазва правото по своя преценка, да внася изменения в Декларацията за поверителност по всяко време. Трябва да проверявате тази страница периодично за промени. Ако продължите да използвате този сайт след публикуването на промени в политика на поверителност ще се счита, че Вие сте съгласни с тези промени. Ако личната информация която притежаваме за Вас е била изложена на риск ние ще се стремим да ви уведомим за развитие.

 

Приложимост

Тази Декларация за поверителност се подчинява на Българското законодателство и по-специално на Закона за защита на личните данни.

Българският закон за защита на личните данни гарантира, че обработването на лични данни ще се извършва при спазване на основните права и свободи на физическите лица, както и на тяхното достойнство, особено по отношение на поверителността, идентичност и на правото за защита на личните данни.


Тези правила са в сила от 01.02.2018 г.